Αξεσουαρ

Αξεσουάρ για προϊόντα Compactop

Οι πάγκοι κουζίνας COMPACTOP μπορούν να τοποθετηθούν στη κουζινας είτε ως έχουν (με το πάχος τους δηλαδή 12mm) είτε να τοποθετηθούν πάνω από ένα από τα δύο πλαίσια αλουμινίου που προσφέρει η εταιρία μας. Στη δε περίπτωση της χρησιμοποίησης του Compactop για πλάτη κουζίνας προσφέρεται επίσης το ειδικό προφίλ αρμοκάλυπτρο αλουμινίου. Η δε αδιάβροχη επιφάνεια και μάζα του υλικού επιβάλει την χρήση ειδικής κόλλας PU ενός συστατικού που προσφέρουμε.


ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1


Μήκος: 6m

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2


Μήκος: 6m

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ


Μήκος: 6m

ΚΟΛΛΑ MS939 570ML


ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ